Oferta szczegółowa

  Rodzaje świadczonych usług:

 • Prowadzenie księg handlowych (pełna księgowość):
   Zakres obsługi :
  • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:
   Zakres obsługi:
  • Prowadzenie zapisów KPiR,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
   Zakres obsługi:
  • Prowadzenie ewidencji przychodów,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe i z ZUS:
   Zakres obsługi kadrowo-płacowej i ZUS:
  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • Przesyłanie dokumentów do ZUS drogę elektroniczną,
  • Rozliczenie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących.
 • Usługi dodatkowe
  • Fakturowanie i nadzór płatności w imieniu klienta,
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i kadrowych,
  • Sprawozdania dla GUS,
  • Sporządzanie wniosków kredytowych,
  Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych:
 • PIT-36

  - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, rozliczających się z najmu, dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz dla osób zobowiązanych doliczać do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.

 • PIT-36L

  - Zeznanie o wysokości dosięgniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wg.Art.30c ustawy o podatku dochodowym (podatek liniowy).

 • PIT-37

  - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - dla osób, które uzyskały przychody wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, od których płatnik pobrał zaliczki na podatek.

 • PIT-28

  - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 • PIT-16A

  - Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.